לאור המצב הבטחוני נקיים הזמנות במתכונת של איסוף עצמי מהמשק בלבד